Ordo Equilibrio interjú

- Tudnál nekünk részleteket mesélni az Ordo Equlibrio történetéből?

- Az Ordo Equlibrio 1993 májusában alakult. Egy egyéni projekt megvalósításának inspirációja és ötlete akkor jött, amikor az Archon Satani-nél voltam, pontosabban amikor Mikael Stravrostand 1991-ben úgy döntött, hogy beindítja mellékprojektjét Innana néven. De az Ordo Equilibrio csak 1993 májusában állt össze, amikor űgy döntöttem, hogy az Archon S.-ban való tevékenységemet feladom, különböző megoldhatatlan ellentmondások miatt, amelyek a zenekar akkori státuszára és fejlődésére is kihatottak.

Az Ordo Equilibrio eredeti életcélja az volt, hogy a számtalan ötletünket, esztétikus elképzelésünket, ambícióinkat és ideálunkat a lehető legjobban kifejezzük. Ez manapság is egy alapvető cél.

- Kérlek mutasd be azt a két embert, aki az Ordo Equilibrio mögött áll!

- Az Ordo Equilibrio egy férfi és egy női tagból áll. Rák és Bak, Mars és Vénusz, szerelem és háború, a születés és az árnyak egyesülése. Mi megalkotjuk az egyensúlyt az ellentmondások által. Az Ordo Equilibrio Chelsea-ből és belőlem áll. 1993 elején találkoztunk, amikor én Linkoping-ből Stocholm-ba költöztem, hogy megváltoztassam a környezetemet. Chelsea 6 évvel azelőtt költözött Los Angeles-ből Stockholm-ba családi okok miatt. Egy idő után úgy döntöttünk, hogy megalakítjuk az Ordo Equilibrio-t, mert felismertük, hogy sokban azonos az érdeklődésünk. Mindenekelőtt mindketten vonzódunk a különböző fétisekhez, amelyek összekötöttek bennünket.

- Ti felhasználjátok a Crowley-Tarot egyik szimbólumát, a "4 Pálca"-t. Hogyan vélekedsz Crowley-ről és a Tarotról?

- Felhasználjuk a "4 Pálca" szimbólumát, mert az az egyensúly jelképe. A Vénuszt mutatja a Kosban, így Chelsea és számomra a kecskebak kétoldalú jelentéssel bír. Egyfelől a Bak megfelelője, ami az én csillagképem, a Vénusz pedig a Ráké, ami Chelsea csillagjegye. A 8 láng Belső Körével együttvéve, ami a lángoló energiát az aktivitásban mutatja, és eléri az Egyensúlyt, egyesíti a tökélyt és a korlátokat a rendetlenség pompája által. A jelentés tovább folytatódik a tökély és az egyensúly jeleinek kétféle jelentése által.

A Vénusz és a Mars jelentése szerelem és háború, Yin és Yang, férfi és nő, fény és sötétség, Bak és Rák, Föld és Víz. Mindezen elemek szimbolizálnak engem és Chelsea-t. A jel az Ordo Equilibrio, a filozófiánk, ideológiai és spirituális koncepcióink és szemléleteink ideális megtestesülése, itt egybeforr az egyensúly és a tökély az akarat hatalmával. Mindezek az egyéni szemléletmódom részei.

Úgy hiszem, Crowley egy érdekes egyéniség volt. Gyermekkora és szüleivel való kapcsolata megromlott a Plymouth Brethren hitközösség miatt, s neki egyre növekvő hajlama lett a kicsapongásra, és egyre nagyobb vonzalma a különböző mágikus munkák iránt. Valószínűleg ez az egyéni vonzalmak következménye volt, valamint az életéé, amely ismeretesen szülei tanításaival és felfogásaival való ellentmondáshoz vezetett. Crowley érdekes karakter volt, olyan, mint amilyen az individualisták példaképe. És annak ellenére, hogy elkeseredett emberként halt meg, mégis sikerült neki személyes vágyainak nagy részét megvalósítania. Ez egy olyan magatartás, melyet elismerek.

"Minden szándékos szexuális tapasztalat végül sokkal pozitívabb és adományozóbb, amikor kihasználják, mint egy szexuális ütközet, tekintet nélkül az eredményre, semmint bármely intenzív és kényszerített szexuális fantázia, melyet soha nem használtak ki."

"Ünnepeljük az emberi test felerítését!"

Ordo Equilibrio "Conquest, Love & Selfpersevarence"

Véleményem a Tarotról: A Tarot egy érdekes koncepció. De úgy gondolom, a kártya csak egy játékszer, ugyanúgy, mint sok más okkult / spirituális tárgy, mint pl. a kristálygömb, a tea vagy a tenyérjóslás. A Tarot magában csak a felhasználók tevékenységének folytatása, belélátni, s az ott nyugvó potenciált jövőlátásként értelmezni. A különböző rendszerek, származzanak akár a „Thoth Könyve”-ből, vagy máshonnan, csupán irányvonalak, amelyek elvezethetnek a felfogás összes pontjához. A Tarot önmagában, az egyéni tehetség felhasználása nélkül értéktelen. Crowley Tarotját érdekesnek és szimbolikusan helyesnek tartom, mivel én az ő egyéni, esztétikus képvilágát és az abból származó szimbólumokat fel tudom építeni.

- Honnan jött a Lilith c. darab ötlete? Csábít Téged ez az istenség? Nem tudom, hogy ezt bóknak tartod-e, de ismerek egyes Wicca alkalmazókat, akik azt mondták, hogy a „Lilith” volt az egyik legszebb történet a „Királynőről”, amit valaha hallottak.

- A "Walpurgis-éj a barlangban. Tánc Lilith-tel” ötlete egy vízióból származik, aho Lilith részt vett a Walpurgis-éji ünnepségen. Gyönyörű nőként jelent meg, sápadtan és csábítóan, csaknem hangtalanul lépdelt a lobogó tüzön keresztül, és a magas erdőkben vándorolt. Mikor a ceremóniákon részt vett, úgy táncolt át az esti alkonyon, mint egy grácia, egy fehéren világító, átlátszó fátyolba öltözve, a távoli dobszó által kísérve. Olyan könnyedén táncolt, mintha a csaknem meztelen, csábító teste a szenvedélytől pulzálna. Engem Lilith szimbolikusan érdekel, egy karakter, ami a mély, alapvető feminizmust jellemzi, és Lucifer kiegészítő feleként mutatkozik meg. Őt is elűzték a Mennyből engedetlensége miatt. Visszautasította, hogy Ádámnak legyen alárendelve, mivel Lilith-nek az volt az óhaja, hogy a férfival egyenlő legyen, s a nemi aktusban felül legyen. Lilith jelentése ellenállás, szabadság és szépség, egyensúlyban a mély, női szexualitással, a női erővel, tevékenységgel és tehetséggel. Természetesen bókként érzékelem a szövegek felfogását. Nem tudom, miért ne láthatnám így a dolgokat.

Megvan a kétségem, mivel az okkult scene-ben sok ember a Wiccat meglehetősen szkeptikusan értelmezi, mivel ez a vallás véleményük szerint túl sok New Age elemet tartalmaz, vagy ők egyszerűen a filozófiát rokonságban látják a kereszténységgel, ami véleményem szerint egyáltalán nem igaz.

Korábbi alkalmazásom ellenére úgy gondolom, hogy főként a Wicca arra törekszik, hogy a kereszténységet és a New Age-t egyesítsék a praktikáikban. Egyes spirituális álláspontról szemlélve, egy bizonyos fokig keresztényivé tették. De ez természetesen nem mindenre vonatkozik. És az általad megnevezett személyek is képesek voltak arra, hogy az említett szöveget helyesen értelmezzék, így biztos vagyok benne, hogy számos Wicca-hívőre más ezoterikus, spirituális és vallási fogalmak is hatottak, nemcsak a kereszténység.

- Látsz párhuzamot Asatru és a sátánizmus között? A skandináv zenei scene sok képviselője számára a határok e két ösvény között teljesen elmosódtak, amelyek véleményem szerint meglehetősen különböznek. Egy további kapcsolatra mutatott rá a két irányzat között Edred Thorsson, aki a „Rúnakör” vezetője, valamint a „Temple of Set” magasrangú tagja.

- Mindkét vallás spirituális fogalmai hasonló célkitűzéseket és szubsztanciákat tartalmaznak: Erő /Thor/, Bölcsesség /Odin/, Szerelem és Jólét /Frey és Freya/…stb. Mindkét rendszer további erő és tevékenység után kutat, amely a földi valón kívül áll. Az Asatru ezt Thor-ban, Odin-ban, Frey-ben, Hel-ben…stb-ben őrzi, a sátánisták pedig Luciferben, Sátánban, Belzebub-ban, Seth-ben…stb-ben. Mindkét világnézet követői megpróbálják képességeiket kiaknázni és továbbfejleszteni. Látok ebben hasonlóságot, de közös utat nem. Sajnos Edred T.-ban nem bízom, de a skandináv zenei scene részeként úgy gondolom, úgy gondolom, hogy mindkét fogalom az említett összetevők alapján egységgé olvad össze. Asatru-t szemlélhetjük olyan Erőként, amely Odin és Thor által ölt testet. Azon a véleményen vagyok, hogy az említett sátánisták némelyike hajlamos Asatru-t a sátánizmus alternatív koncepciójaként adaptálni, mivel a szimbolikus hatalom Asatrué. Cél az is nyilvánvalóan, hogy egy esztétikus tekintélyt szerezzenek. Sajnos az alkalmazott szimbolizmust gyakran valódi tekintély és tudás nélkül használják. Egy további párhuzam is fellelhető; Asatru része a skandináv örökségünknek, és így könnyen felhasználható és átformálható, legyen az spirituális, filozófiai vagy politikai természetű.

K. Erika fordítása


A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 04. 24. - 15:49 | © szerzőség: Gelka