Ordo Rosarius Equilibrio

"Rózsák és az Egyensúly rendje"

Szelevényi Gellért, V. Gábor: - Olvastam nemrég egy riportot, amelyben azt nyilatkoztad, hogy ha jelentős változás következik be, akkor új anyagaid az Ordo Rosarius Equilibrio (a továbbiakban ORE) néven jelennének meg. Mi ez a változás, és mit jelent a „Rosarius”?

Tomas Pettersson /ORE/:: - Semmiféle „jelentős” változás nem történt velem azóta, hogy a „Conquest, Love & Self Perseverance” megjelent 1998-ban. Chelsea úgy döntött, hogy megszünteti együttműködését különböző személyes egyenlőtlenségek miatt, de mivel az Ordo Equilibrio belső esszenciája én vagyok, és én továbbra is ellenálltam, őszintén kétlem, hogy Chelsea távozása hatással volt, vagy hatással lesz az ORE-ra bármilyen szembetűnő vagy lényeges módon a múltban, jelenben, és/vagy a jövőben.
Minden elképzelhető és feltételezett variáció oka az evolúció – az evolúció, ami a haladás és fennmaradás elkerülhetetlen szándéka. Chelsea korábbi együttműködése nem változtatta meg munkám céljait vagy kimenetelét abban az időben, következésképpen kétlem, hogy távozása bármin is változtatna.
Az ORE női esszenciája ily módon tehát helyreállt; házasság köttetett a rózsák és az equilibrium (egyensúly) között, hogy tökéletesítse a szintézist a rózsák és az equilibrium egyesítése által; a kettő így eggyé válhat, és jelképezi az Equilibrium felemelkedését a Tökéletesség és Egyensúly felé – „Ordo Rosarius Equilibrio / A rózsák és az egyensúly rendje”.
Az ORE lefordítva annyit jelent: a rózsák és az egyensúly rendje. Az Equilibrio jelképezi az Equilibrium esszenciáját, valamint az egyensúly és kiegyensúlyozatlanság ábrázolását az ellentétek kiegyenlítése és szembenállása révén; Rosarius a tökéletesség, az élet és a szépség esszenciája a rózsa szimbóluma által. Az ORE teljes szimbolizmusa különböző feltevésekhez köthető, amelyek elképzelhetők és feltételezhetők az ORE múltbeli, jelenvaló es jövőbeli munkájának részeként.

- Mi a helyzet a Les Joyaux De La Princesse zenekarral való együttműködéssel – ha jól tudom, ez is szerepelt a terveid között. Ez a projekt pusztán zenei kapcsolatokon alapulna, vagy van valamilyen konkrét spirituális kötelék is? (Német esztétika, Die Weisse Rose, szimbolizmus.)

ORE: - Eddig mindössze egyszer dolgoztam együtt másokkal, a MZ412 legutóbbi anyagán, a „Nordik Battle Signs” es az „Algiz; Convergence of Life & Death” című dalnál, és nem érzem égető szükségét annak, hogy bárkivel is együtt dolgozzak; úgy gondolom, hogy az ilyesmi szükségtelen előkészületek és előzetes motiváció nélkül történik. Mindazonáltal röviden beszéltem Eric-kel (Les Joyaux De La Princesse), Jouni-val (In Slaughter Natives), és Peter Petterson-nal (Arcana/Sophia) egy jövőbeli együttműködés lehetőségéről. Azt azonban, hogy ezeknek a beszélgetéseknek bármelyike is többet fog-e eredményezni, mint puszta beszélgetést, még nem tudni. Eric egyszer azt mondta: „Úgy gondolom, ugyanazon az ideológiai ösvényen haladunk.” Azt hiszem, ez igaz, miután rájöttem, hogy kölcsönös az álláspontunk Izrael, Palesztina és a szemita régiók jövőbeli szimbolikus elpusztítását illetően; mindemellett kölcsönösen érdeklődünk a szimbolikus autoritás és miszticizmus iránt, a rúnák és a második világháborús német harci esztétika varázsa iránt.

- Körülbelül két évvel ezelőtt említetted egy Archon Satani dupla (búcsú) CD lehetőségét Mikael Stavöstrand közreműködésével. Valóra fog válni ez a terv? - azóta ez megvalósult (a szerk.) -

ORE: - Továbbra is vágyom arra, hogy ezt az egyszer már elkezdett anyagot befejezzük, de hogy Mikael is így gondolja-e, az egy másik történet. Még mindig barátok vagyunk, de sajnos nyilvánvalóan elvesztettük a kapcsolatot az elmúlt néhány év alatt. Emiatt, valamint Mikael jelenlegi elfoglaltságai miatt nem tudom megmondani, hogy vajon napvilágra kerül-e vagy sem egy búcsúzó Archon Satani anyag.

- Lipcsében sajnos nem láthattam a koncerteteket 2002-ben a botrány miatt. Mi a jelenlegi koncert-koncepció, továbbra is nagy hangsúlyt fektetsz a megjelenésre?

ORE: - Időnként fellépünk, és az a helyzet, ami Lipcsében előállt, semmilyen módon nem befolyásolja a fellépésekről alkotott nézeteimet. Megkaptuk az összes költségünket előre; minden résztvevő zenekar jelentkezett fellépésre, de nem engedélyezték; a szituáció következésképp kissé zavaros volt.
Nem volt különösebben lényeges dolog, hogy nem volt lehetőségünk fellépni; valószínűleg kiábrándító volt bárkinek, aki messziről érkezett, hogy részt vegyen a CMI fesztiválon, de még idegesítőbb volt ezt követően a hotelszobák ügye és a Svédországba való visszaút; mindemellett még ott az elpazarolt energia, amit az emésztett fel, hogy egy ilyen kudarcra készüljünk fel, aminek ez a teljes fesztivál bizonyult.

- Véleményed szerint a személyiség szabadsága, az individualizmus a legfontosabb érték. Mégis rejlenek ebben csapdák, mert ezeknek a definícióknak a helytelen magyarázata az egyensúly szétesését okozta, egy bizonyos modern dekadenciát. Gondolod, hogy ennek gátat kellene szabni?

ORE: - Egyáltalán nem, nincsenek egyértelmű határok a közös megegyezésen túl.
Arra kell törekedni, hogy önmagunkká váljunk, és megismerjük egyéni lehetőségeink és képességeink teljes mértékét.
Semmit sem szabadna elnyomni, semmi sem jelentéktelen. Következésképpen tehát nincs más lehetőség az individualizmuson kívül, a közös megegyezés folytán.
Ha ez romba dönti az emberiséget, akkor – legyünk igazságosak – ez bizonyára a mi akaratunk és elhatározásunk kimenetele, nem valaki másé.

- Európában láthatóan növekszik a neo-pagan (pogány) és sátánista szekták száma a kereszténység ellenében. Az Ordo Equilibrio szimbolizmusában a keresztény elemek mellett (Judas Ischariot) látható LaVey és Crowley hatása is. Mi a lényege ennek a specifikus magyarázatnak? Mi a 13-as szám szerepe?

ORE: - Úgy gondolom, hogy a sátánizmus és a luciferianizmus is olyan filozófiai és spirituális meggyőződés, amely helyesli az emberi képességek kihasználását és az egyéniség működésében való bizalmat; mindkét dolog egyeztetve – vagy nem egyeztetve – a sátánizmussal, sokkal inkább előnyös spirituális alkalmazás, amely által gyakorlatilag befolyásolni lehet az interakciót, a megismerést és a meghatarozó elégtételt az életre vonatkozóan sokkal megfelelőbben, mint bármely más filozófiai, vallási és spirituális meggyőződés által. Így tehát én spirituálisan és filozófiailag is támogatom a specifikus és nyílt meggyőződéseket, amelyeket a sátánista szervezetek közé számítanak, mint az Ordo Sinistra Vivendi és a Church of Satan, mert azt hiszem, helyesebben értelmezik az egyéniséget, és ezt én helyeslem, valamint meghatározóan egy természetesebb és bizonyosan működőképesebb felfogást követnek az emberiséget illetően; mindemellett eredeti felfogásuk van a jelenlegi földi állapotról, amelyben létezünk. Ennek révén mindkét dolog sikeresen fejleszthető lehet.
Ugyanígy Aliester Crowley-t is inspirálónak tartom annak révén, hogy egy érdekes és igazán pezsditő egyéniség. Felismerve saját magát és belső képességeit, olyan egyéniséggé fejlődött, akinek valóban sikerült valóra váltania egyéni vágyait és törekvéseit; egy olyan vezető, akit szívemből tisztelek és elismerek.
A 13 a 4 egyik jelképezése, ha összeadjuk az 1-et és a 3-at, ez szimbolizálja a teljességet, az egyensúlyt és az univerzumot; 2-t kapunk, ha 3-ból kivonunk 1-et, ez jelképezi a nőt, a nőiséget; jelképezi még az ikreket, ami Tamás jelképe. A 13 Júdással kapcsolatban is jelentős, a tizenharmadik – állítólagosan – megtévesztő tan, a tizenhárom gyertya és a tizenhárom árnyék mellett, amelyek Jézus életét és halálát jelképezik.
A 13-ra való folytonos utalás ellenére az ORE esszenciája a 4-es és a 6-os számmal írható körül. A 4 a teljesség és az egyensúly, a 6 a vágy és a szex szempontjából jelentős – ezek szolgálnak az ORE numerológiai lényegeként.

- Mely filozófusok és metafizikusok munkái foglalkoztatnak jelenleg? Mely zenészek inspirálnak? Milyen zene van hatással rád?

ORE: - Nagyon kedvelem Marc Almond zenei tevékenységét, akiről bizonyosan tudom, hogy sokkal több elismerést és tiszteletet érdemelne, ahogyan Johnny Cash is, akiről úgy gondolom, hogy nagyszerű előadó, akinek a munkája érdemes az elismerésre és az emlékezésre. Ugyanígy inspirálnak különböző filmek és az irodalom – sajnos az irodalom nem annyira, amennyire szeretném, de olyan filmekben igen, amelyeket a következő rendezők alkottak: Tinto Brass (Saloon Kitty; Paprika; Caligula), Peter Greenway (Prosepro’s Books; A Zed and Two Noughts; The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover), David Lynch (Twin Peaks; Fire Walk With Me; Blue Velvet – Kék bársony; Eraserhead – Radírfej), Kenneth Anger (Scorpio Rising; Lucifer Rising; Magic Lantern Cycle), és Andrew Blake (High Heels; Les Femmes Erotique; Venus Descending), hogy csak néhányat említsek.

- Európában nem túl népszerű dolog támadni a demokráciát. El tudsz képzelni bármilyen társadalmi alternatívát az önmegvalósítás mellett?

ORE: - Úgy gondolom, hogy a politika bármilyen formája működhet, amennyiben olyan szabályzat alapján működik, amely nélkülözi a terjeszkedésre való vágyat.
Ha a szocializmust, liberalizmust, kommunizmust, nemzeti szocializmust, anarchiát, fasizmust vagy bármely egyéb politikai meggyőződést alkalmazod egy szabályozott környezetben olyan embereken, akik elismerik ezt a meggyőződést a kortárs szocialista demokrácia működöképes alternatívájaként, akkor szerintem ez működne. Abban a pillanatban azonban, amikor ez a bizonyos nép és a politikájuk követői ki akarják terjeszteni politikai területüket és meggyőződéseiket másokra, bukásra vannak ítélve.
Addig, amíg egy tömegpolitikai rendszer részeiként kell élnünk, azt hiszem, a közös megegyezésen alapuló individualizmus az egyetlen lehetőség.
Szabaduljunk meg a politikai és vallási rendszertől, és ezáltal kialakulna egy új szocio-politikai rend a természetes evolúció révén, az egyéniség útján.
Saját magamon kívül ki másnak van joga és képessége arra, hogy helyettem döntsön?
Nincs meg talán a jogom arra, hogy szabad akaratom szerint cselekedjek addig, amíg kész vagyok elfogadni a cselekedeteim következményeit?
Azt hiszem, van rá jogom.

- Mi a véleményed az EU bővítéséről és magáról az EU-ról?

ORE: - Az Európai Unió egy olyan szövetség, amely a pénzügyi autoritás és a gyors állami jövedelem puszta motivációi alapján jött létre. Ez a szabályozatlan kereskedelem és üzlet alkalmazása az európai közösségben, amelynek révén buzdítani és irányítani lehet az osztatlan kapitalizmus féktelen uralmát. Úgy tűnik, hogy ez hamis hangokat szólaltat meg, nem gondolod?
Az EU az egyneműség és az irányítás alkalmazása, próbálkozás arra, hogy egy Negyedik Birodalmat emeljenek a Harmadik romjain.
Ez egy vállalkozás arra, hogy létrejöjjön az Európai Egyesült Államok, egy birodalom Japán jelképes autoritásával, és egy olyan katonai és politikai autoritással, amely versenyre kelhet az USA-val.
Úgy gondolom, hogy a nemzeteknek el kellene kezdeniük visszavonni tagságukat ahelyett, hogy csatlakoznának.
Az EU nem más, mint mindannak a megvalósítása, amit állítólag ellenez.

-  Az Ordo Equilibrio zenéje vegyíti a feszültséget, a nyugalmat, az erotikát, a keménységet – ahogyan az élet maga. Hiszel ezekben a dolgokban: szerelem (szex), család, barátság, házasság?

ORE: - Természetesen; az életem mindezeket az összetevőket tartalmazza a házasságon kívül. Úgy gondolom, mindegyik szükséges ahhoz, hogy kielégítse az emberi szükségleteket és törekvéseket az érzelmi és spirituális beteljesedésre és megkönnyebbülésre.

Grafika: Vajna Nikolett


A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 04. 21. - 12:04 | © szerzőség: Gelka