Scivias interjú

- Sándor, az a híresztelés jutott el hozzánk a távoli Budapestről, hogy a az interjúk ill. a Sciviast illető kérdések megválaszolásában eléggé hanyag vagy. Ez tényleg így van, vagy csak mese az egész?

Sigill: - Ez tényleg így van, ilyen rossz a hírem Európában? Komolyra fordítva a szót, az igazság az, hogy nem nagyon szeretem az interjúkat. Általában semmitmondó kérdésekre nem szeretek semmitmondó válaszokat adni. Egy igazán érdekes interjúnál viszont kevés az a 6-8 mondat a válasz érdemi kifejtésére. Jelen esetben is ilyen a helyzet, ha valóban mélyen belemennék a kérdésre adandó válaszok kifejtésébe, ez a Sigill egy Scivias különkiadás lehetne...

- Mikor számíthatunk az első Scivias albumra, és milyen gondolatokat fog átölelni?

- Idén tavasszal jelenik meg az Eis und Licht gondozásában. A legelső - 1992. november 25-i - előadásunk koncepcióját veszi alapul, merítve annak zenei anyagából is. Az utolsó tradicionális birodalom, Japán hanyatlásán keresztül szeretnénk néhány gondolatunkat elővezetni. Szeretem Japánt, természetesen az 19.15 előtti császári Japánt értem ez alatt. Tiszteletre méltónak tartom Misima művészeti és politikai tevékenységét. Szépnek gondolom a seppukut, amely egy nagyon büszke halál. mely olykor győztessé tesz...

- Eddig összesen még csak 3 számot készítettetek el, amelyeket különböző válogatás CD-ken lehet hallani, ezért még - mint zenekar - eléggé ismeretlenek vagytok. Kérlek mutasd, be zenekarotokat!

- A Sciviast 1992 tavaszán hívtam életre személyes megvalósítási útként, két társam segítségével. A kezdeti felállásból mára csal ketten maradtunk, de az évek során újabb tagok csatlakoztak hozzánk. Jelenleg négytagú a csoport, de sok vendég segíti tevékenységünket stúdiómunkáink alkalmával.

Azt hiszem nehéz feladat bemutatni a Sciviast, s nem szeretném dátumokhoz és személyekhez kötni a zenekar életében bekövetkezett jelentős eseményeket. Jobbnak tartanám, ha a személyes vonatkozásokat nem túlértékelve inkább a szellemi irányvonalra helyeződne a fő hangsúly, amely nem függvénye az időnek.

- Milyen mértékben vagytok más projektekkel kapcsolatban? És vannak egyáltalán hasonló művészek/zenészek Magyarországon?

- Hazai művészekkel, zenekarokkal. művészeti csoportokkal nagyon limitált a kapcsolatunk. Az igazsághoz az is hozzátartozik. hogy nem is igazán vannak itthon hasonló szellemiségű alkotók. Azt hiszem már túljutottunk azon, hogy mozgalom jellegű művészeti áramlatokban gondolkodjunk. Volt ugyan egy rövid időszak, amikor ezt fontosnak éreztük, mert egyfajta szellemiség térnyerését jelenthette volna, de hamar rá kellett ébredjünk, hogy ez könnyen egy formához görcsösen ragaszkodó irányzat életre hívásához vezethet. Mindezek ellenére a Scivias nem egy szigorúan zárt alakulat, szívesen vállalunk közösséget azokkal, akik tevékenységünkhöz kreatívan kapcsolódva tudják megvalósítani elképzeléseiket...

-  Úgy tűnik, hogy a Scivias inkább egy tipikus zenekar olyan értelemben, hogy először élő fellépéseket csináltatok, majd válogatás CD-ken szerepeltek és valamikor majd jön a CD. Miért ezt az utat választottátok? Sok zenekar már egyből egy CD-vel jelentkezik a piacon!

- Ebben a tekintetben lehet hogy közelebb állunk a tipikus zenekarokhoz, de a Scivias indulásakor én valódi csapatban gondolkoztam; nem pedig projektben: A kezdeti időkben erősebb jelenlétet szerettem volna realizálni: s úgy gondoltam. az élő fellépések tágabb teret engednek a kísérletezésnek. az egyéni hang megtalálásának. Szabadabb lehetőségek mutatkoztak az irányban, hogy az akkori koncepciónk szerint ne kelljen "szériakoncerteket" adnunk: hanem mindig egyedi műsort állítsunk színpadra. úgy érzem szükségünk volt az eltelt évekre. Zeneileg összeszoktunk s nem maradtunk le semmiről azzal, hogy csak most jelenik meg az első CD-nk. ( És legalább nem kell szégyenkeznünk a kezdeti szárnypróbálgatások miatt...)

- A Scivias koncertek mindig egy bizonyos koncepciót követnek. Elmagyaráznád ezt egy fellépés példáján?

- Három jelentős fellépésünk három különböző koncepciót követett.

Az első fellépésünkre megalakulásunk évének novemberében került sor, Misima halálának évfordulóján. Ennek során megpróbáltunk emléket állítani a Tatenokainak. tiszteletünket fejeztük ki Misima politikai tevékenysége és bátor halála iránt: s tisztelegtünk a Japán Birodalom előtt: Misima élete szépen példázta a kshatriya mentalitású ember akcionalitását, s ezt követendőnek tartottuk. Az előadáson tűz lobogása szimbolizálta a szellem lángját, melyet a program végén egy wakizasival átvágott tömlőből kiömlő vér kioltott - teljes elsötétülést okozva.

Ezekben az időkben élőbb akciókban gondolkoztunk, nem csak szimpla koncertekben. Ez még most is foglalkoztat minket, de ennek formáját még nem sikerült pontosan kidolgoznunk.

A második a következő évben zajlott: márciusban, Ver Sacrum címmel. Ez egy tavaszköszöntő műsor volt.

A harmadikra, az 1994-es a "Háború a Rendért" címűre a következő válaszban fogok bővebben kitérni. Azóta nem volt élő fellépésünk, majd idén...

- "The day of the long knives" - nem értem egyesek Ernst Röhmmel és az SA-val kapcsolatos szimpátiáját, hiszen az én szememben ezek csak agynéküli erőszakos huligánok voltak. Miért ez az utalás, és milyen jelentése van neki?

- Az 1994. junius 30-i előadásunk nem Ernst Röhmnek és csapatának kívánt emléket állítani. Ezzel a programmal - a "Háború a Rendért" cíművel - olyan alapelveket szándékoztunk megjeleníteni és átadni; amelyek az emberi emberré tévő benső méltóság és fensőbbség megnyilatkozásai: Ezek elmélyítésével egy nagyon magasrendű szemlélet és élet bontakoztatható ki. Ezt egy fegyelmezett magatartással és statikus formával akartuk kifejezésre juttatni, s az ilyen fajta totális művészeti megnyilvánulás - bár nagyon tiszta és őszinte - megriaszthatja az embereket, félreértésekre adhat okot, mint ahogy ez meg is történt-

A mi háborúnk spirituális küzdelem. A "Hosszú kések éjszakájának" eseményeit csak szimbólumként használtuk, mint ahogy a műsorban is utaltunk rá: "1934. június 30-án Németországban egy világi- politikai-katonai erőt sikerült legyőznie egy olyan szintúgy világi-politikai-katonai erőnek, mely magasabb rendű volt elődjénél: Mindezt szimbolikusan megragadva, ma egy még magasabb szellemű erőnek kell győzedelmeskednie minden eddigin és jelenleg uralkodón. Olyan szellemi erőnek, amely lelki tartást, fokozatokon áthaladó törekvéseket. elitisztikus érinthetetlenséget jelenít meg és a Mindenekfelettiből ered!"

-  "Day of the long knives" és Misima. Szorosabb értelemben mindkettőnek köze van a homoszexualitáshoz. Misima és az SA nagy része meleg volt. Nemrég pedig Douglas P. eresztette el az indulatokat körünkben. Ezek szerint mi, neofolkosok mind melegek vagyunk? Mi a ti véleményetek, erről?

- Mi nem vagyunk homoszexuálisok !

Azt hiszem liberális körökben nagyon kedvelt módszer a jobboldaliság lejáratására. ha a homoszexualitással sikerül egy lapon említeni. Nem idegen ezektől a csoportoktól a tiszta ideákat ilyen módon beszennyezni. Előszeretettel beszélnek homoszexualitásról a militáns férfi közösségekkel kapcsolatban ( érte már vád például a Mithras - kultusz követőit, a templomos lovagokat...), s bár elképzelhetők elszigetelt esetek, nem gondolom hogy akár az SA-t is "gay club"-ként aposztrofálhatnánk. Ezek rosszindulatú propagandafogások:

- Yukio Misima engem nagyon megindított könyveivel, Ő egy fénypont az örök szürkeségben. Életmódja viszont furcsán dekadens volt. Ráadásul nincs is egyedül, elég ha d'Annunziora vagy Drieu La Rochelle-re gondolunk. Ezek a férfiak mind a polgáritól teljesen eltérő életmódot folytattak, elmerülve egyfajta teljes dekadenciában, mégis mélyen a hagyományaikban rögzülve. Véleményed szerint hogy férhetett el e két dolog egymás mellett?

- Aki megpróbálja elkerülni, hogy a polgári világ áldozatául essen, azt dekadensnek bélyegzik, holott a Hagyományok felől közelítve - miért is kéne a polgári világot legitimálnunk azáltal. hogy mértékként tekintjük? Éppen az, a polgári lét a dekadens. Ez a dekadencia a "jólétre való törekvésben" érhető tetten, amely küzdelem idiotisztikus álszabályai taszítják az embereket a "kevesebb, mint élet" állapotába.

- Apropó dekadencia. Budapest - Prága után - legnagyobb szerelmem kifejezetten a dekadencia szülőföldje lehetne. Nyugati mércével mérve azonban úgy tűnik a város valahol lemaradt a nyugathoz való csatlakozásról. A házak szétmállóban vannak, minden lepusztultnak tűnik. Hogy látod te városodat és annak fejlődését?

- Ha úgy gondolod , hogy az elnyugatiasadásról fogok most beszélni; hát nem...

Mindannyian tudjuk, mit jelentett a háború utáni negyven-egynéhány év. Sejtéseink lehetnek, hogy milyen sátáni erők összmunkájaként sikerült közel egyszerre újra "felszabadítani" a térség országait, hogy azután egy újabb gyarmatosító érkezzen. és más eszközzel ugyan, de folytassa a pusztítást. melyet az előző megkezdett. A porladó, máló házak romjain most az újabb "Atlanti fal" épül, amely az egész ország területét lefedi. s a Ítélet felől érkező betöréseket hivatott felfogni...

Azt látom, hogy aki tehetne valamit ez ügyben, annak nem érdeke ezeken az állapotokon változtatnia.

- Hogyan néz ki a budapesti vagy magyarországi ipari/neofolk réteg? Van-e egyáltalán ilyen, ha igen mesélj róla!

- A nyolcvanas évek első felében léteztek Magyarországon indusztriális zenei csoportok, de mára csak kazettagyűjteményekben lelhetőek fel erre vonatkozó hangdokumentumok. Illetve mindenki jól ismeri az ACTUS-t, amely a nyolcvanas évek végén indult. Manapság nem beszélhetünk ipari/neofolk rétegről. Néhány dark/goth csoport létezik csak, s közülük hallgatnak néhányan ilyen muzsikát is. járnak koncertekre... "Zeneileg" még mindig a "party világ" jellemzi a hazai színteret.

- Én személy szerint igen szeretem Budapestet és a magyarokat Milyen itt élni, és mi változott meg 1989 óta?

- 1989. - az úgynevezett "rendszerváltás" - éve óta, akár a térség többi volt szocialista/kommunista országában a fogyasztói társadalom diadalmenetének lehetünk szomorú szemtanúi, ahogy a demokrácia sugárúton vonul a teljes elsötétedés felé...

Politikai szinten a puha terrort felváltotta a puha diktatúra. Az emberek szellemi és kulturális érdeklődésében semminemű pozitív változás nem tapasztalható. Cseberből vederbe...

Azért panaszra nincs okunk, hisz tökéletes munkát végeztünk, ha magunkat sikerül "megmentenünk", Azt hiszem bizonyos szempontból szerencsésebbnek mondhatjuk magunkat, mint nyugat-európai gondolkodó társaink. Az ott régebb óta "sikerrel" működő gazdasági-kulturális struktúra elzárt már olyan szellemi csatornákkal, amelyek nálunk még - ha résnyire is, de - nyitva állnak.

- Ausztria-Magyarország valaha egy nagy befolyású tényező volt Európában. A mai európai rangsorban minkét nemzet a középső ill. utolsó helyeken tengődnek. Amit megéri eladnak, amit nem hagyják szétesni. Hogy látod te ezt a fejlődést? És mely helyet fogja Magyarország majdan Euópában elfoglalni?

- Csak azok a dolgok esnek szét, amelyekért nem kár, és amelyeknek pozitív értelemben is veszniük kell. (Ez természetesen a Monarchia esetében nem volt érvényes, hiszen ott egy hosszú, kitartó aknamunka vezetett el a bukáshoz.) Ez a fajta lezüllesztése és elkótyavetyélése az ország javainak nagyfokú függőséget fog eredményezni - ha már nem történt meg ezidáig! - külső tényezőktől. Úgy gondolom Magyarország szerepe már rég megvan az "Új Európai Rendben", és ezzel kapcsolatban nincsenek illúzióim. (lásd a 10. kérdésre adott választ!)

- Mint említettem, a Habsburg Birodalom egy erős királyság volt. Mind Magyarországon, mind Ausztriában nem kevés azok száma akik a birodalom visszaállításáért emelik fel szavukat. Hogy látod te ezt?

- Megértem ezeket az embereket. A birodalmiság és a royalizmus olyan ősi mint az emberiség maga! Ez a törekvés egy tiszta forma felé való irányulást mutathat. Minimális - szinte nulla - az esélye annak hogy létrejöhet valaha is újra az Osztrák-Magyar Monarchia, de ennek megvalósulásával nagyon fontos princípiumok jelenhetnének meg újra a világban, és a két ország is újra magára találhatna. (Persze nagyon fontos megjegyezni, hogy ennek a monarchiának szellemi alapokon kell nyugodnia, élén az uralkodó személyével, ahogy ez mindenfajta birodalmiságnak előfeltétele. Semmiképpen sem építkezhet gazdasági érdekek összefonódására, mint ahogy az az Európai Unió esetében megfigyelhető)

- Véleményed szerint milyen alapokon nyugszik a nemesség, és mi a véleményed a nemesi rang vér szerinti öröklődéséről?

- Az arisztokrácia elsősorban a szellemi "legjobbak" uralmát jelenti. Ezek a szellemi képességek régen a vér utján is öröklődtek. de ma - közbülső fokozatokon keresztül - már nem. A rang öröklődése nem jelenti a szellemi képességek öröklődését. A rangok viszont - a negatív tendenciáktól eltekintve - szépek, egy magasabb hierarchia alacsonyabb szinten történő kifejeződései.

- Az 1999-es Frankfurti Könyvvásár központi témája Magyarország volt. Ez egy kiváló alkalom lehetett volna arra, hogy Magyarország egyik legfontosabb gondolkodóját, Hamvas Bélát bemutathassák a nemzetközi olvasóközönségnek. Természetesen nem történt semmi ezirányban, vagy tévednék? Mit gondolsz a nagy hallgatásról, ami Hamvas Bélát övezi a hivatalos "véleményalakítók" között, de először is bemutatnád őt nekünk?

- Ezt az alkalmat meg is ragadta egy, magyar könyvkiadó, s "A bor filozófiája" című munkáját több nyelven megjelentette, németül is.

A magyarországi akadémikus körök ugyan még mindig nem akarnak tudomást venni Róla és munkásságáról, de azért nincs elhallgatva. 1989 óta - az életmű sorozat kiadásának megkezdésével - bizonyos csoportok " mindenki filozófiájává " akarják tenni, mely szerepre Ő soha nem vágyott. Hamvas Béla (1897-1968) valóban az egyik legnagyobb magyar gondolkodó volt, de egyáltalán nem szól mindenkihez !

Bár a legújabb kori tradicionális szerzőket (Evola, Guenon Préau, Ziegler) Ő mutatta be Magyarországon, nem tekinthető tradicionális szerzőnek. Tradicionális inspiráltságú szépíró volt, kinek munkássága tiszteletet ébreszt bennem.

- Térjünk vissza ahhoz, hogy mit tud a jóltáplált nyugatnémet Magyarországról. Valljuk be, nem túl sokat. Légyszíves kommentáld a következőket: a) budapesti cipő; b) puszta; c) lángos; d) Balaton; e) magyar nők; f) tokaji bor g) szalámi

- a. Nem tudtam, hogy Európában így hívják ezt a kézzel készített és ebből következőleg nem éppen tömegcikket. Roppant költséges hobby ilyet gyűjteni...

b. A magyarok nomád életmódjának " emlékműve ", sajnos a turizmus által giccses formában kiárusítva.

c. Speciális magyar tésztaétel. A Balatoni nyarak nélkülözhetetlen kelléke.

d. A kilencvenes évek előtt kedvelt találkahelye volt a határok által kettészakított német családoknak. A Balaton érdekessége, hogy bár Európában rengeteg ilyen tó létezik, a magyarok tengerként élik meg. Gyermekkori nagy nyaralások színtere....

e. Szépek...sajnálom hogy Európában olcsó pornófilmek mindenre kapható főszereplőiként váltak ismertté.

f Vinum Regnum - szeretem.

g. Nem szeretem.

- A jövőt illetően: az "Eis und Licht" kiadónál 2000 tavaszán meg fog jelenni az első CD-tek. Pontosan el fogjátok készíteni a felvételeket? És hogy néz ki a CD koncepciója?

- Szeretnénk tartani ezt a határidőt. bár a rengeteg vendégmuzsikus - akik a különböző klasszikus hangszereket szólaltatják meg - koordinálása rém egyszerű feladat.

A koncepció: az utolsó tradicionális birodalom - Japán - hanyatlása. tradicionális párhuzamok bemutatása, illetve a hanyatlás természetrajzának szemléltetése, mint valami jó állatorvosi lovon, amin minden betegség megtalálható.

Témák szintjén : Japán nukleáris hatalommá válásának terve, mely szinte minden régvolt tradicionális birodalom utódállamánál megjelenik. (Ez a gondolat erősen összecseng azzal a felvetéssel. amelyben Guenon a sötét kor legsötétebb periódusából való kilépés lehetőségét egy kataklizma segítségével tartja megvalósíthatónak. A helyreállítás lehetetlensége miatt egy totális megújítás által.)

A személyes síkon megvalósított kataklizma. kilépés az életből. a büszke halál utján. A külső szépség hatalma és viszonylagossága a belsővel szemben .

Az "ördögi erők". amelyek a Rend ellen törtek. s bár először nem jártak sikerrel. később mégis győzedelmeskedtek.

Ezek a témák mozaikszerűen egymáshoz rendezve markáns összképet fognak nyújtani a zenével együtt.

- Tényleg fel fogtok lépni a Lipcsei Gótik Találkozón?

- Terveink (és a Wave-Gotik-Treffen homepage) szerint igen. Valószínűleg a Parkbühne neofolk színpadán fogunk játszani. Részleteket még mi sem tudunk. a koncertet kiadónk az Eis und Licht intézi.

- További tervek?

- A lipcsei fesztivál után szívesen fellépnénk még az Allerseelen és a Waldteufel társaságában néhány koncerten. Ezzel kapcsolatban semmi konkrétum nincs még...

A nyár folyamán szeretnénk elkészíteni a tavalyra ígért "Csontváry" anyagot, amely a festő három óriás festménye alapján készül. A vázlatok már múlt év óta szalagon vannak, úgyhogy össze kell csak csiszolni a részeket és rögzíteni a három kompozíciót stúdió körülmények között. A jelenlegi állás szerint ez az anyag az amerikai Ajna gondozásában jelenne meg.

Csontváry Kosztka Tivadar a legkedvesebb hazai festőm, akinek szellemi beállítottsága is maximálisan pozitive értékelhető. Életpályája kitűnően példázza azt, amikor a vallott elvek és a gyakorlati megvalósítás összhangban áll egymással, ami különben nem valami extrém törekvés!

Ezenkívül terv szinten még foglalkoztat bennünket egy anyag. amely Ungern-Sternberg báró emlékét idézné meg...

-  Még valami üzenet az olvasóinkhoz?

-  "We Love Our Audience"


A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 04. 24. - 17:13 | © szerzőség: Gelka